Czy wymagana jest zgoda na montaz rolet zewnętrznych

Czy wymagana jest zgoda na montaż rolet?

W domach jednorodzinnych, które nie zostały wpisane w rejestr zabytków nie ma konieczności występowania o pozwolenie na montaż osłon zewnętrznch.

Inaczej jest w przypadku montażu w mieszkaniach, które znajdują się w blokach.

Z zapytaniem o zgodę należy udać się wtedy do właściwego zarządcy lub spółdzielni.

Taką zgodę powinniśmy otrzymać niemal od ręki gdy montaż planowany jest bezpośrednio do ram okiennych. Administratorzy dłużej rozpatrują prośby o zgodę w przypadku planowanego naruszenia elewacji z ociepleniem. Najczęściej zostaniemy wtedy poproszeni o kartę techniczna produktu oraz dokumentacje, z której wynika w jaki sposób elewacja zostanie naruszona.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na kolorystykę wybranych osłon. W nielicznych miejscach kolor może być narzucony w części opisowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jak widać brak zgody może zostać potraktowany jako "samowola budowlana".